Повідомлення

[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'Інформація про договори, за якими Компанією надаються фінансові послуги Клієнтам'
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'ПРАВИЛА про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту'
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту'
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'ПРАВИЛА про порядок надання послуг фінансового лізингу'
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ'
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'Правила надання послуг з факторингу'
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ '
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'Схематичне зображення структури власності'
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг'
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'Інформація згідно статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» '
[30.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» додає документ 'Додаткова інформація згідно ст.12'
[20.08.2021] ТОВ «ФК «24/7» створює веб-сайт Товариства